1. Thanh toán tiền mặt:
- Tại cửa hàng: Quý khách có thể đến mua hàng và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại các cửa hàng của PTT Global
- Tại nhà/Nơi nhận hàng: Quý khách sẽ thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao hàng ngay sau khi nhận được hàng.
2. Thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, Master Card:
- Tại cửa hàng: Quý khách có thể đến mua hàng và thanh toán bằng cách cà thẻ trực tiếp tại các cửa hàng của PTT Global
- Tại nhà/nơi nhận hàng: Trước khi nhân viên giao hàng đến địa chỉ, quý khách hàng vui lòng yêu cầu trước để nhân viên đem theo máy hỗ trợ thanh toán và cà thẻ.
3. Chuyển khoản:
- Quý khách vui lòng chuyển khoản tới một trong số các tài khoản sau:
+ Chủ tài khoản: Dương Thị Thoa
Số tài khoản: 0541000266420
Tên ngân hàng: Vietcombank - CN Đông Anh, Hà Nội
+ Chủ tài khoản: Công ty TNHH PTT Toàn Cầu
Số tài khoản: 0541000175083
Tên ngân hàng: Vietcombank - CN Đông Anh, Hà Nội
- Quý khách chuyển khoản vui lòng điền
Nội dung: PTT Global + Số điện thoại + Tên quý khách

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công